UPC Consulting Group?

UPC Consulting Group.
Tax Consultancy, Financial and Business Consulting,
Trust office

Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)599 64081

Kontakt

Toggle Upper
UPC Consulting Group
 DomovUncategorized Transferne cene

Transferne cene

 

Družbe, ki poslujejo s povezanimi osebami, so dolžne transferne cene zagotavljati na ravni primerljivih tržnih cen. V ta namen morajo zagotoviti dokumentacijo, v kateri opredelijo vse povezane transakcije in način medsebojnega zaračunavanja – transferne cene.

V okviru svetovanja na področju transfernih cen vam nudimo:

  • pripravo celotne dokumentacije ali le dela (posameznih transakcij)
  • svetujemo pri izbiri ustrezne metode za določanje transfernih cen in njenem argumentiranju
  • nudimo pomoč pri izvedbi finančnih analiz
  • pregledamo že pripravljeno dokumentacijo in podamo naše mnenje in predloge

Dokumentacijo so dolžne vnaprej pripraviti le družbe, ki poslujejo s tujimi povezanimi osebami (nerezidenti).

Naše storitve so kvalitetne ker:

  • smo dokumentacijo pripravljali že za več kot 50 priznanih slovenskih družb
  • so se naši kadri izobraževali v tujini pri priznanih strokovnjakih na področju transfernih cen
  • imamo baze podatkov za iskanje primerljivih tržnih cen