UPC Consulting Group?

UPC Consulting Group.
Tax Consultancy, Financial and Business Consulting,
Trust office

Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)599 64081

Kontakt

Toggle Upper
UPC Consulting Group
 DomovUncategorized Optimizacija stroškov

Optimizacija stroškov

 

V mnogih podjetjih predstavljajo stroški materiala in storitev več kot 70% prodajne cene proizvoda oziroma storitve. Zato je nadzor nad cenami in količinami ključnega pomena za doseganje poslovne uspešnosti.

Za uspešen nadzor je potrebno:

  • vzpostaviti ustrezno vodenje materialnega poslovanja, ki vključuje ustrezno strukturo zajemanja podatkov v informacijskem sistemu
  • struktura zajemanja mora biti čim preglednejša ter mora omogočati vpogled tako v cene in količine porabljenih poslovnih prvin kot v specifične postavke kot je npr. opravljeno število kilometrov, vrsta embalaže idr.
  • pri iskanju optimalne ravni stroškov je možnih več strategij, odvisno predvsem od stanja v dejavnosti, v kateri podjetje posluje