UPC Consulting Group?

UPC Consulting Group.
Tax Consultancy, Financial and Business Consulting,
Trust office

Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)599 64081

Kontakt

Toggle Upper
UPC Consulting Group
 DomovUncategorized Finančna reorganizacija

Finančna reorganizacija

 

Za namen prisilne poravnave izdelamo:

  • načrt finančne reorganizacije (ocena poslovanja)
  • razvrstitev terjatev v upniške razrede
  • razporeditev glasovalnih pravic
  • spremembo osnovnega kapitala
  • napoved prihodnjega poslovanja